Somfy Imenik

KRATKI OPIS POJMOVA

Home Motio by Somfy – Ukljucivanje i pokretanje otvaranja unutar kuce pomocu Somfy motora, upravljaca i uredaja za lakši, sigurniji i ugodniji život, ekonomicnost i uštedu, ekološki napredak i sigurnost.

Upravljanje sa ožicenjem – Kontrolna tocka je pripojena na motor pomocu elektricnih žica koje vrše prijenos naredbi. U ovom slucaju, kontrolna tocka je fiksirana u blizini motora (npr. blizu okvira prozora za rolete).

Radijsko upravljanje – Naredbe odaslane motoru pomocu radijskih valova. To se ponekad naziva \”bežicna tehnologija\” buduci da nema ožicenja izmedu motora i upravljacke jedinice. Motorom se može upravljati jedinicom za daljinsko upravljanje i zidnim upravljackim kontrolnim tockama i slobodno premještati u prostoru kuce bez bojazni od oštecenja zidova.

RTS – Radio Technology Somfy® je ekskluzivno Somfy radijski upravljacki sustav koji služi za upravljanje svim Somfy El. pokretacima u kuci.

io-homecontrol® – je radijska tehnologija koju koriste svi glavni proizvodaci u gradevnoj industriji. To je dvosmjerna tehnologija koja se može koristiti za upravljanje cijelom kucom ( sva otvaranja + grijanje + krovni prozori + klima uredaj, itd.) i osigurava povratnu informaciju na daljinskom upravljacu.

Wired Technology – je zidna ili daljinski upravljana jedinica koja se koristi za upravljanje jednog elementa.

Centralizacija – Upotreba jedne zidne ili daljinski upravljane jedinice za upravljanje nekoliko elemenata istovremeno (tende, rolete, garažna vrata, dvorišna vrata, itd.).

“my” – dugme na Somfy daljinskom upravljacu koji primjenjuje ekskluzivnu funkciju: možete memorirati omiljenu poziciju i odmah je pronaci pritiskom na ovu tipku.

Motorizacija – dio opreme, kao što su rolete ili tenda, itd., je motorizirana kada je opremljena motorom i upravljackom jedinicom.

Automatizacija – dio opreme kao rolete ili tenda je automatiziran kada su zajedno korišteni motor + upravljacka jedinica + automatska funkcija, kao što je senzor za sunce, senzor za vjetar, timer, itd..

Senzor – jedan ili više uredaja koji su osjetljivi na jedan ili više vremenskih parametara (vjetar, sunce, temperatura, itd.) i koji može izvršiti preinaku ove varijacije u naredbu za pokretanje motora na koji je pripojen ( npr. senzor za vjetar ce dati naredbu dvorišnoj tendi da se povuce ukoliko vjetar postane presnažan, sa prioritetom u odnosu na senzor jakosti sunca ).