Akcija!
Zara

BFT kontrolna elektronika mod. ZARA Q SD

366.60 256.62

EUR cijena bez PDV-a
Kontrolna elektronika model ZARA SD kutija

Kategorija:

Opis proizvoda

BFT Srl kontrolna elektronika model ZARA
ZARA Q SD za elektromehaničke 24VDC motore
– Procesna kontrolna elektronika za upravljanje sa 1 ili 2 motora na 24V DC za krilna dvorišna vrata.
Naravno priključak je 220-230V, preko vlastitog transformatora napaja periferiju.
Reverzira smjer kretanja motora nailaskom na prepreku ili porast amperaže. Štiti motor od trganja.
Integriran prijemnik signala 433 Mhz.
Idealna za motore PHOBOS A25 i A40
Može poslužiti kao zamjena za elektronike THALIA i LIBRA.

Opis funkcija u priloženim uputama.

Oznaka za ZARA: D113796 0002

Dodatne informacije

Svrha

Za kućnu upotrebu, Za zgrade, Za Industrijsku Zonu